Susidūrimo aptikimas (Collision detection)

Tai BIM revoliucija – funkcija padesianti architektams (projektų vadovams) vaidinantiems pagrindinę rolę koordinuojant projektavimo procesą išvengti klaidų. Susidurimo aptikimo (Collisio ndetection) funkcija nustačius norimus kriterijus patikrina skirtingų elementų grupių prasikirtimus BIM modelyje. Naudojant ArchiCAD Mrk-Up funkciją, susikirtę elementai išskiriami korekcijoms.