#Favoritų funkcijos naujovė

Visiškai naujas Favoritinių element parametrų išsaugojimas pakels kasdienio projektavimo darbo našuma.

Išsaugoti megstami elementai ir jų parametrai ne tik pakels darbo prduktyvumą, bet taip pat padės BIM koordinatoriams sureguliuoti modelio elementų parametrus.


Favorites nustatymai gali būti rūšiuojami laisva forma, hierarchine aplankų struktūra – naudojant drag and drop funkciją.

Favoritų įrašai, parinkčių nustatymai gali būti eksportuojami įvairiais formatais (modeliu arba XML), ši funkcija padės kiekvianam įmonės darbuotojui unifikuoti projektavimo procesus naudojant ofiso standartizuotus.