BIM BENDRADARBIAVIMAS

Dirbkite gudriau, o ne sunkiau

ARCHICAD-Solibri jungtis suteikia greitą ir automatizuotą konstrukcinių elementų patikrinimo galimybę. Atnaujintas programos priedas (add-on) automatiškai aptinka ir persiunčia tik pakitusius ARCHICAD modelio elementus, todėl tarpdisciplininis darbo našumas tampa dar greitesnis. Įdiegta BCF komunikavimo funkcija suteikia projektuotojams galimybę gauti, priskirti ir spręsti aptiktas klaidas.

ARCHICAD – dRofus programinių įrangų jungtis leidžia architektams fiksuoti ir organizuoti projektavimo darbus pagal kliento reikalavimus, tvirtinti bei siūlyti projektavimo alternatyvas. dRofus duomanų bazė įgalina projektuotojus rinkti ir apdoroti projektavimo taisykles bei projekto medžiagą, net dirbant prie kompleksinių didelio mastelio projektų kaip ligoninės, oro uostai ir t.t.

Tiesioginės ARCHICAD ir dRofus sąsajos dėka, vartotojai gali palyginti suprojektuotą projektinį pasiūlymą su kliento pateikta projektavimo užduotimi. Taip pat programinių įrangų tiesioginė jungtis leidžia klientams peržiūrėti projektavimo eigą neinstaliavus ARCHICAD.

ARCHICAD 23 apdoroja Bentley MicroStation’s programinės įrangos DGN v8 failų formatą. Dažnai DGN formato failus architektai gauna iš savivaldybės inžinerinio skyriaus ar kitų inspektorių su statybvietės, aplinkinių kelių ir inžinerinių tinklų informacija. Dažnu atveju architektai DGN failų formatu gauna esamų objektų 3D modelius.

ARCHICAD 23 pilnai palaiko IFC4 Reference View technologiją(tai naujas geometrijos pateikimo tipas), ir yra oficialiai sertifikuotas buildingSMART organizacijos kaip programinė įranga gebanti eksportuoti IFC4 Reference View failo formatą.