Automatinis Elementų išdeliojimas pagal kreivę

Naudodami Multiply funkciją projektuotojai gali paskirstyti ir sulygiuoti bet kokius elementus pagal pasirinktą kreivę.